Til foreldre og foresatte

Dere kjenner kanskje til Bruk Hue gjennom den tradisjonelle skoleturneen som besøker skoler med egne foredrag til både elever og forelde. Nå er skoleturneen erstattet med et digitalt undervisningsopplegg som alle lærere på mellomtrinn og ungdomstrinn kan ta i bruk i sine klasserom.

Slik foregår det

Individuelt arbeid hjemme, ca en time: Eleven bruker egen/familiens smarttelefon/iPad/PC/etc og logger seg på vår nettside. Her får hun/han tilgang til et interaktivt drama. I dramaet blir karakterene stilt overfor ulike utfordringer knyttet til nettvett og nettmobbing. Elevene chatter, snoker i karakterenes innbokser og svarer (anonymt*) på spørsmål på vegne av karakteren i historien.

I klasserommet, 1-2 skoletimer: Klassens samlede svar vil bli gjort tilgjengelig for læreren. Svarene vil bli generert inn i en presentasjon som læreren bruker til å gå gjennomgå det interaktive dramaet og diskutere hvilke valg klassen tok. Målet er å løfte fram gode diskusjoner og la klassen selv ta stilling til hvordan elevene ønsker å ha det på nett. Vi ønsker å lære de å ta en aktiv rolle dersom de opplever nettmobbing selv, eller er vitne til nettmobbing.

På skolen/i kommunen: Målet er at både skole og kommune kan bruke innsiktene fra Bruk Hue i sitt eget antimobbearbeid. Siden Bruk Hue de kommende årene vil tilby flere undervisningsmoduler, kan lærer/skole/foreldre kunne følge utviklingen over tid.