Derfor er Bruk Hue relevant for deg og klassen din

Mobbing har alltid eksistert, og nå i økende grad i digital form. Med Bruk Hue får både elever og lærere et unikt og gratis verktøy i kampen mot nettmobbing, samtidig som løsningen speiler den nye læreplanen.

I kampen mot mobbing er nye Bruk Hue unikt på flere nivåer. Gjennom interaktive fortellinger basert på problemstillinger som er relevante for elevene, får de ta del i et univers de kjenner seg igjen i. Ved å måtte ta valg på vegne av karakterene, påvirker de utfallet i fortellingen og får dermed kjenne på hvordan det er på mobbe, og hvordan det er å bli mobbet.

Sånn sett kan man kanskje si at Bruk Hue er en praktisk empati-øvelse. Elevene blir tvunget til å kjenne på konsekvensene av egne valg. Og som i virkeligheten, kan konsekvensene av valgene være ganske alvorlige. I følge Kjetil Hodneland, kontaktlærer på 6. trinn ved Hennummarka skole i Lier, beriker Bruk Hue elevenes refleksjonsgrunnlag.

–Elevene mine responderte bra på Bruk Hue ved at de klarte å sette seg inn i de ulike karakterenes perspektiv

–Elevene mine responderte bra på Bruk Hue ved at de klarte å sette seg inn i de ulike karakterenes perspektiv, og de beskrev hvordan en situasjon kan oppleves forskjellige fra person til person. Disse situasjonene speiler i stor grad elevens egen hverdag, og vi fikk en nyttig samtale rundt temaet, forteller Hodneland.

Tett knyttet til læreplanen

Den nye læreplanen sier blant annet om grunnleggende ferdigheter og digitale ferdigheter at eleven skal «kunne bruke digitale ressurser for kommunikasjon og samhandling» og at å «utøve digital dømmekraft innebærer å følge regler for personvern og vise hensyn til andre på nett. Det handler om å bruke strategier for å unngå uønskede hendelser og å vise evne til etisk refleksjon og vurdering av egen rolle på nett og i sosiale medier»(1).

Assisterende rektor ved Bjørnegård Ungdomsskole, Hanne Hertzenberg, har god erfaring med Bruk Hue, og forteller at opplegget er aktuelt for flere områder i læreplanen.

Hanne Hertzenberg, Assisterende rektor ved Bjørnegård Ungdomsskole

–Blant annet er livsmestring ett av tre hovedområder som Bruk Hue vil være en naturlig del av. Barn og unge skal øke bevisstheten rundt digital dømmekraft og dannelse, samt øve og tilegne seg ferdigheter og kompetanser som refleksjon og kritisk tenkning. Opplæringsloven skal sikre barn og unge et trygt og godt læringsmiljø. Bruk Hue vil være et godt verktøy i dette arbeidet.

– Opplæringsloven skal sikre barn og unge et trygt og godt læringsmiljø. Bruk Hue vil være et godt verktøy i dette arbeidet.

Hodneland på sin side refererer blant annet til et punkt fra den overordnede delen av læreplanen som sier at «etisk bevissthet er å veie ulike hensyn mot hverandre og er nødvendig for å være et reflektert og ansvarlig menneske. Opplæringen skal utvikle elevenes evne til å foreta etiske vurderinger og gjøre dem fortrolige med etiske problemstillinger.»

–Dette mener jeg dekkes av Bruk Hue, kommenterer han.

Kjetil Hodneland, kontaktlærer på 6. trinn ved Hennummarka skole i Lier

Opplever du at elevene ser på nettmobbing som like alvorlig som vanlig mobbing?

–Elevene ser på nettmobbing som like alvorlig som vanlig mobbing, men nå er de blitt mer bevisst på at det er lurt å si ifra hvis de selv, eller noen andre, blir utsatt for det. Vi har hatt et par situasjoner på Snapchat, og da har noen valgt å ta skjermbilde. Det har gjort det lettere å involvere de det gjelder og ta tak i problemet, sier Hodneland.

For hva er egentlig de etiske, sosiale og juridiske konsekvensene ved å for eksempel dele nakenbilder? For både offer og gjerningsperson? Svaret både får og opplever elevene gjennom Bruk Hue. Valgene elevene tar i fortellingen danner aggregert og anonym statistikk som klassen kan diskutere og reflektere rundt sammen med læreren.

–Gjennom Bruk Hue ble elevene mine veldig bevisst det at man aldri skal filme noen uten samtykke, og eksempelet fra Bruk Hue ble hentet frem i forbindelse med en av Snapchat-episodene. Da husket elevene hvordan det opplevdes for karakteren å bli utsatt for uønsket filming og deling, avslutter Hodneland.

Kilder:

1: Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet