Dette er NYE Bruk Hue

NYE Bruk Hue er et digitalt undervisningsopplegg om nettmobbing og nettvett utviklet sammen med og for elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Det består av interaktive historier som elevene blir kjent med hjemme, og en undervisningsdel basert på klassens svar til felles gjennomgang i klasserommet. Opplegget er gratis og tilgjengelig for alle lærere som underviser på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Lærere kan opprette bruker her og komme i gang!

300.000 innen 2021!

Målet er å forebygge digital mobbing ved å engasjere og bevisstgjøre elever, orientere om de juridiske og emosjonelle konsekvensene av digital mobbing, samt å skape mot så elevene selv ta en aktiv rolle dersom de opplever eller observerer mobbing.

Programmet har også mål om å øke elevers nettvett gjennom å løfte fram ulike dilemmaer dagens unge kan møte, peke på hva som er lov og ikke lov, smart og ikke smart, samt å skape refleksjon og diskusjon i klasserommet. Bruk Hue tror at jo flere som får høre de samme budskapene, jo større er sjansen for å faktisk lykkes med anti-mobbearbeidet. Derfor har vi satt oss et ambisiøst mål om å nå 300.000 elever innen 2021!

Slik fungerer det

Når lærer har opprettet bruker, får hen tilgang til som trengs for å sette i gang. Inne på lærerportalen finnes både undervisningsslider, undervisningsnotater og de interaktive filmene. Lærer sender en link sammen med en kode til sine elever, og elevene får tilgang til en film som er hjemmelekse.

I filmen må elevene på vegner av fiktive karakterer ta stilling til typiske utfordringer knyttet til å være på̊ nett; for eksempel hatmeldinger, spredning av nakenbilder og utestengning. Alt besvares anonymt, men lærer får tilgang til statistikk over sin klasses holdninger, som blir utgangspunkt for undervisning og diskusjon i klasserommet.

Flere undervisningsmoduler kommer

Det tar tid å endre holdninger og anti-mobbearbeid må jobbes med kontinuerlig over tid. Derfor ønsker Bruk Hue å tilby flere undervisningsmoduler som lærere kan ta i bruk over flere år.

I første omgang jobber vi med å utvikle moduler for foreldre, som vi håper å kunne lansere vinteren 2020.