Dette er Bruk Hue

Fra skoleturne til interaktivt verktøy

BRUK HUE startet i 2009 som en omreisende skoleturne. Vi besøkte over 1000 skoler og hundretusenvis av lærere, elever og foreldre. Vi fikk gode tilbakemeldinger om at arbeidet var både riktig og viktig, men dessverrre rakk vi ikke å besøke alle som ønsket oss, vi hadde lange ventelister. Derfor digitaliserte innholdet vi i 2019 for å kunne nå flere. Innholdet som vi i dag tilbyr skolen er interaktivt, digitalt og gratis å ta i bruk! Innholdet er delt i to alderstilpassede moduler, en for 3.-7. trinn, og en for ungdoms- og videregående trinn.

Mer foreldre-innhold

Da vi besøkte skoler kunne vi også tilby et eget foreldremøte på kveldstid. Dette ble også digitalisert, og er nå en egen modul som er lærerdrevet, det vil si at det er lærer som inviterer foreldrene til et eget BRUK HUE-foreldremøte. Da får foreldrene gjennomgå samme innholdet som elevene får oppleve. Vi tror at når både foreldre og barn får oppleve det samme innholdet, kan dialogen lettere fortsette på hjemmebane.

Vi anbefaler også foreldre å se filmen GAME OVER som er utviklet til ledere i frivilligheten. Foreldre er jo ofte også trenere og ledere i sine barns aktiviteter. Se filmen i sofakroken sammen med barna deres. Her på hjemmesiden kan dere finne forslag til ulike spørsmål som kan kickstarte den viktige samtalen!

Frivilligheten må med

Selv om vi og mange andre god krefter i flere år har jobbet for å bekjempe mobbing, er det dessverre ikke utryddet. Derfor har vi nå engasjert frivilligheten for å bidra. Dessverre opplever barn mobbing og utestenging på flere ulike arenaer. Dette må vi som ønsker å hjelpe ta inn over oss. Derfor har vi utviklet en egen modul for ledere i frivilligheten! Frivilligheten har vært med på å utvikle dette innholdet, og både Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund og Skiforbundet sine frivillige trenere vil ta i bruk dette innholdet. Det er vi veldig glade for!

Mål: Bruk hue, hjertet og stemmen!

Uansett om barna får BRUK HUE-opplevelsen på skolen, hjemme eller på en fritidsaktivitet, er målet det samme. Vi ønsker at barna skal oppleve trygge og inkluderende arenaer, både på nett, hjemme og på trening, øving eller på fritidsklubben. Vi håper at BRUK HUE-innholdet kan skape bevissthet rundt valg, empati med hverandre, og mot til å si ifra når ting ikke er greit. Bruk hue, hjertet og stemmen i kampen mot mobbing!