Bruk Hue for lærere

Bruk Hue tilbyr et gratis undervisningsopplegg om nettmobbing og utenforskap. Undervisnings­opplegget dekker en rekke relevante kompe­tansemål, noe som gjør at de kan brukes i flere fag og kan tilpasses fagfornyelsen.

Interaktiv historie

Elevene følger en interaktiv historie på mobil, nettbrett eller PC og tar valg på vegne av karakterene i filmen.

Anonymisert statistikk

Læreren får oversikt over valgene klassen tok, helt anonymt.

Komplett opplegg

Læreren laster ned ferdig presentasjon og undervisningsnotater for diskusjon og refleksjon i klasserommet.

Hvem passer Bruk Hue for?

For tiden tilbyr Bruk Hue to ulike undervisningsopplegg: «Sladrehank», som er rettet mot 3. – 7. trinn, og «Hvem ødela livet til Klara?», rettet mot elever på ungdoms- og videregående skole.

Barneskole

Se video

Sladrehank

Undervisningsopplegget «Sladrehank» introduserer elevene for problemstillinger knyttet til utestenging, nettmobbing, bildedeling og å sladre kontra å si ifra.

Rettet mot 3. – 7. trinn.

Ungdoms- og videregående skole

Se video

Hvem ødela livet til Klara?

Undervisningsopplegget «Hvem ødela livet til Klara?» introduserer elevene for problemstillinger knyttet til ufrivillig bildedeling, nettvett og nettmobbing.

Rettet mot ungdoms- og videregående skole.

Slik bruker du Bruk Hue

1. Opprett bruker

Når du oppretter bruker og registrerer din første klasse er du klar til å gå i gang på få minutter. Du får også tilgang til undervisningsnotater, foreldreskriv og en testkode, slik at du kan prøve den interaktive historien selv.

2. Del med elevene

Del den unike klassekoden med elevene dine, så de får tilgang til den interaktive historien i nettleseren på mobil, nettbrett eller PC. Koden gjør også at du får detaljert, anonymisert statistikk for akkurat din klasse.

3. Vent på svar

Du velger selv når du ønsker at elevene skal være ferdige.
Selve historien tar omtrent 20-30 minutter å gjennomføre, og mange velger å gi det som hjemmeoppgave.

4. Klasseromsdiskusjon

Når alle elevene har gjennomført opplegget, får du tilgang til en fiks ferdig klasseromspresentasjon som oppsummerer både historien og valgene klassen tok. Dette danner grunnlag for diskusjon og refleksjon i klasserommet.

Hva sier andre?

– Våre lærere bruker Bruk Hue i flere fag fordi det dekker mange relevante læreplanmål.

Hanne HertzenbergAss. rektor Bjørnegård skole

– Det er et fint opplegg og viktig å lære om, fordi mobbing kan jo skje med alle.

ElevMellomtrinn

– Alle skolene i vår kommune skal nå ta i bruk Bruk Hue.

Siv HerikstadOppvekstsjef i Bærum kommune
Bodil Haug

– Som mobbeombud er det viktig for meg å kunne tilby verktøy til skolene, og Bruk Hue er et av verktøyene jeg anbefaler.

Bodil Haug
Mobbeombud, Buskerud fylke

Foreldremøte

Bruk Hue tilbyr eget foreldremøte som lærer inviterer til og styrer. Det er en naturlig videreføring av det digitale undervisningsopplegget, og et verktøy for å skape en god og annerledes ramme for neste foreldremøte.