BRUK HUEs personvernerklæring

I BRUK HUE er retten til privatliv og personvern noe av det vi ønsker at barna skal få kunnskap om. Vi har bygget inn et godt personvern i denne tjenesten og forvalter innsamlet data i henhold til EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR).

Vi har valgt å dele denne personvernerklæringen i to. Klikk for å lese mer:

Dette for å enklest kunne informere de ulike målgruppene om hvordan vi ivaretar de ulikes rettigheter.

Personvernerklæringene oppdateres ved behov i forbindelse med eventuelle endringer i BRUK HUE.  

BRUK HUEs nettside leveres og driftes av to eksterne leverandører (Dekode Interaktiv AS og Evokedset AS). Leverandørenes behandling av innsamlede personopplysninger er regulert i databehandleravtaler mellom partene.  

Her kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler (cookies) og hvordan du kan endre innstillingene.

Har du spørsmål om vår personvernerklæringene eller de vurderingene som er gjort, må du gjerne kontakte oss på info@brukhue.no

BRUK HUE eies av Telenor og drives av Telenor og Røde Kors i fellesskap. For spørsmål om personvern i Telenor Norge eller henvendelser til vårt personvernombud, kan du ta kontakt på personvernsenter@telenor.no

Denne personvernerklæringen er gjeldende fra 9. august 2023