BRUK HUEs personvernerklæring

I Bruk Hue er retten til et privatliv og personvern noe av det vi tar opp i pensum. Ergo er det veldig viktig at vi selv ikke feiler på dette feltet! Derfor vil dataene som genereres i Bruk Hue bli forvaltet i henhold til EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR).

For å kunne tilby det interaktive undervisningsopplegget for lærere og frivilligheten, må vi innhente personopplysninger i form av navn og mailadresse. For lærere bruker vi disse opplysningene til å tilby en egen «Min Side», hvor det er mulig å administrere undervisningsopplegget. For frivilligheten trenger vi en mailadresse for å sende verktøykassen. Foreldre må ikke oppgi noen personopplysninger for å benytte seg av innholdet.

Du har rett til å få personopplysningene om deg slettet. Hvis du er registrert bruker og ønsker å slette dine personopplysninger, kan du gjøre det litt lenger nede på denne siden. Hvis du har spørsmål om personvern i Bruk Hue, kan du sende en mail til oss på info@brukhue.no

Dine personopplysninger

For lærer brukere: Den eneste informasjonen du som lærer gir fra deg for å ta i bruk Bruk Hue, er navn og mailadresse. Denne informasjonen vil ikke bli brukt til noe annet enn administrative formål. Disse opplysningene ber vi om for å kunne tilby hver lærer sin egen «Min Side» her på brukhue.no hvor hen kan administrere undervisningen. Informasjonen lærere oppgir vil ikke bli brukt til noe annet.

Bruk Hue kan se hvor mange elever i hver klasse som har gjennomført undervisningsopplegget, samt klassens statistikk. Denne informasjonen bruker vi for å kunne telle opp hvor mange som har gjennomført Bruk Hue.

For frivilligheten-brukere: Den eneste informasjonen du som leder i frivilligheten gir fra deg for å ta i bruk Bruk Hue, er din mailadresse. Denne trenger vi for å kunne sende deg verktøykassa. Denne informasjonen vil ikke bli brukt til noe annet enn administrative formål, som for eksempel å kontakte deg for å spørre om du vil gi feedback på hvordan du opplevde innholdet vårt. Alle som laster ned verktøykassa er også med i trekningen om å vinne 25.000 kr til sitt lag/klubb/organisasjon. Da trenger vi osgå mailadresser for å kunne kontakte vinnere.

Sletting av persondata

Dersom du er registrert bruker, og ønsker å slette dine persondata, gjør du det her.

Hvilke personopplysninger er lagret om meg?

Da du registrerte deg som bruker på brukhue.no oppgav du fornavn, etternavn og mailadresse, enten privat mailadresse, eller tilhørende din kommune. Dette er de eneste personopplysningene vi har lagret om deg. Disse opplysningene har det vært nødvendig å be om for å kunne tilby hver lærer sin egen side på BrukHue.no (MinSide) hvor man kan administrere undervisningen.

Hva skjer om jeg sletter mine personopplysninger?

Dersom du velger å slette dine personopplysninger, sletter du også brukeren din og du får ikke lenger tilgang til MinSide. Da vil vi slette ditt fornavn, etternavn og din mailadresse. All statistikk din bruker har opparbeidet anonymiseres. Du vil ikke være i stand til å logge inn med ditt vante brukernavn og passord lenger. De klassene som ble opprettet, med tilhørende gjennomføringer og undervisningsnotater med klassens svar, vil ikke lenger være tilgjengelig. Dersom du ønsker å fortsette å bruke tjenesten vil du måtte opprette en ny bruker.

Ja, jeg vil slette mine personopplysninger

Merk at dersom du sletter dine persondata, mister du også tilgangen til MinSide, med tilhørende informasjon om dine klasser og spill. Du kan alltid opprette en ny bruker.

Databehandleravtaler

Noen lærere har lurt på om skolen trenger egen databehandleravtale med Bruk Hue for å kunne bruke undervisningsopplegget. Der er svaret nei fordi Telenor har en egen personvernerklæring. Et av prinsippene i denne erklæringen er at personopplysninger om deg kun skal behandles for lovlige formål og vil bli slettet eller anonymisert når vi ikke lenger har grunnlag for å behandle dem.

Elevenes personvern

Både «Sladrehank» og «Hvem ødela livet til Klara» inneholder interaktive elementer hvor elever tar valg i løsningen. Alt besvares anonymt. Det spørres ikke om alder eller bosted. Det finnes ingen fritekstfelter hvor eleven selv kan skrive inn identifiserende informasjon. Ingen av valgene kan spores tilbake til den enkelte elev, hverken av lærere eller Bruk Hue.

Et annet grep vi har tatt er å legge inn et minimum antall elever per klasse som må ha gjennomført hjemmeleksen for at statistikken skal bli tilgjengelig for lærer og klasse. Dersom færre enn 10 elever i en klasse gjennomfører hjemmeleksen, vil ikke lærer få tilgang til sin klasses statistikk. Da vil heller landsgjennomsnittet for alle som gjennomfører Bruk Hue bli vist på foil i klasserom.  Statistikken vil heller ikke bli tilgjengelig for Bruk Hue.

Vi spør derimot om kjønn når elevene starter hjemmeleksen. Dette for å kunne vise statistikken fordelt på kjønn. Dette er et bevisst grep da vi har erfart at det finnes kjønnsforskjeller blant barn og unge på tema nettvett og nettmobbing. Vi håper slik kjønnsdelt statistikk vil inspirere til spennende debatter i klasserommene. For å sikre personvernet må det være minimum fem elever av hvert kjønn i en klasse som fullfører den interaktive løsningen for at statistikken skal brytes ned på kjønn.

Personvern i spørreundersøkelser

Alle lærere og elever (via lærer) får tilbud om å gi tilbakemelding på hvordan de opplevde Bruk Hue. Det spørres ikke om kjønn, alder, bosted eller andre identifiserende opplysninger. Det finnes heller ikke noe fritekstfelt der den som svarer kan identifisere seg selv. Tilbakemeldingene brukes for å forbedre Bruk Hue.

Har du spørsmål om personvern i Bruk Hue, kan du sende en mail til oss på info@brukhue.no