Bruk hue, hjertet og stemmen i sofakroken!

Vil du vite mer om hvordan barna har det på nett? Se filmen «GAME OVER» sammen med barna! Under finner du spørsmålene som kan kickstarte samtalen!

Bruk hue

Å bruke hue handler om forholde seg til noen vedtatte fakta om hva som er lov og ikke på nett. Målet er å legge opp til en samtale om hva som er lov og ikke, samt bevisstgjøring av konsekvenser av valg man tar, og hvordan handlinger kan oppleves ulikt. Tema: privatliv, bildedeling, nakenbilder, anonymitet og språkbruk.

 • Da Aleks var i garderoben etter kampen, postet han en selfie som også viste noen andre gutter, en av dem i bar overkropp. Hva tenker du om at Aleks postet det bildet?
 • Tror du guttene ble spurt om før Aleks postet det? Er det vanlig å spørre om lov? Blir du spurt?
 • Er det et nakenbilde? Hvorfor/ikke?
 • Det ble også postet en film av Aleks som springer rundt på fotballbanen. Er det mobbing? Humor? Hvorfor? Hvordan tror du Aleks har det her?
 • Filmen ble postet i en gruppe som heter «skolen» og av en anonym bruker. Er det vanlig å være anonym på nett? Har dere slike grupper?

Bruk hjertet

Å bruke hjertet kan handle om å knytte følelser som kan oppstå til handlinger man selv utfører eller blir utsatt for. Det å sette ord på følelser kan være vanskelig for noen, men det å snakke om hva som kan skje, og hvordan det oppleves, kan skape bevissthet hos hver enkelt. Tema: Gaming, kjønnsforskjeller, språk, vennskap, utenforskap, kroppspress.

 • I filmen gamer de mye. Gamer du? Hva er det beste med det? Venner? Lært noe nytt? Sosialt?
 • Hva er det verste med gaming? Utenforskap? Mobbing? Å få kjeft?
 • Snakker man annerledes i gaming enn på skolen, hjemme, ellers? Hvorfor?
 • Hvordan snakker Aleks til Sille i gamingen? Hvorfor snakker han slik til henne? Er det fordi hun er jente?
 • Hvordan snakker Aleks til Sille i gamingen? Hvorfor snakker han slik til henne? Er det fordi hun er jente?
 • Er det mange jenter som gamer? Er det annerledes å være jente enn gutt når man gamer? Hvorfor?
 • Er det noe vi voksne ikke skjønner eller får med oss med gamingen? Noe du vil at jeg og vi skal vite?
 • Hva tenker du om Aleks? Hvordan har han det?
 • Tror du han har god eller dårlig selvtillit? Hvorfor havner han utenfor?
 • Hva tenker du om Liam? Hvordan har han det? Hva er Liam god og dårlig på?
 • Hva er det Liam driver med inne på do? Er det vanlig å sammenligne kroppen sin med andres? Hvorfor gjør man dette? Er det mest vanlig at gutter eller jenter gjør det?
 • Hvordan vil du beskrive relasjonen mellom Liam og Aleks? Hvordan er de venner? Hvordan endrer forholdet seg? Hvordan blir de venner igjen?
 • Aleks og Liam ble venner igjen, men vi får ikke vite hva som skjer mellom Aleks og resten av gjengen. Hva tror du skjer videre? Kan gjengen bli venner igjen?
 • Er gutter og jenter venner på ulike måter? Hvordan? Hvorfor?
 • Når er det egentlig GAME OVER for vennskap? Er det lov å gjøre feil og bli tilgitt? Hvordan kan det skje?

Bruk stemmen

Å bruke stemmen kan handle om å bevisstgjøre om hvor viktig det er å si ifra dersom man føler seg dårlig behandlet, eller at man ser at andre blir det. Det å spørre om hjelp er en styrke og ikke en svakhet.

 • Hvorfor er det vanskelig for Aleks å si ifra om hvordan han har det?
 • Er det vanskeligere for gutter enn for jenter å si ifra? Hvorfor det?
 • Sier jenter og gutter ifra på ulike måter? Hvordan?

 • Hvem kunne du ha snakket med dersom du opplevde noe?
 • Hvordan er det å snakke med lærere? Trener? Andre voksne? Med meg/oss?
 • Hva bør vi voksne vite om hvilke problemer dere har? Hvordan kan vi hjelpe dere bedre?
 • Tips: Barn og unge kan snakke gratis og anonymt med Røde Kors sin samtaletjeneste Kors på halsen

Foreldremøte

Bruk Hue tilbyr eget foreldremøte som lærer inviterer til og styrer. Les mer om hvordan nettverket kan snakkes om mellom lærer og foreldre. Tips læreren til barna dine!