Dette skjer med de som blir mobbet på nett

Ifølge Medietilsynet opplever hele 28 prosent av barn mellom 9 og 18 år at noen er slemme med dem eller mobber dem på internett, spill og mobil(1). Det tilsvarer over 179 000 elever som blir utsatt for stygge meldinger, utestengelse og hets. Hvilke konsekvenser har det for den som blir mobbet, og hva kan du gjøre for å hjelpe?

Nettmobbing har mange former. Sårende meldinger, utestengelse fra grupper, uønsket deling av bilder, hat-grupper og mangel på kommentarer og likes er noen eksempler. Felles for dem alle er at det rammer hardt, det er vanskeligere å stoppe, og det treffer offeret hvor som helst og når som helst: For dem som blir mobbet på nett, finnes det i knapt noen steder man slipper unna mobbingen. Det gir mobberen større mulighet for anonymitet, og mobbingen kan spres offentlig til absolutt alle.

– Det er lavere terskel for å si sårende ting og utestenge noen i sosiale medier, spill og arrangement, enn ellers, forteller Nelli Rachel Kongshaug, leder i Røde Kors sitt samtaletilbud for barn og unge, Kors på halsen.

– Nettmobbing skjer på en arena hvor voksne ikke er tilstede. I tillegg kan det være langt flere som vet om mobbingen og det sårer veldig at mange vet, ser, men ikke gjør noe for å hjelpe.

Alvorlige konsekvenser

Å bli mobbet er noe av det vondeste et menneske kan oppleve. Mobbing kan føre til dårlig selvfølelse, ensomhet, psykiske lidelser, sykdom og i verste fall et ønske om å ikke leve lenger .

– All mobbing er vanskelig å håndtere, og foregår det over lengre tid mister de som utsettes for mobbing troen på at det kan bli bedre. I Kors på halsen snakker vi med barn og unge som forteller at de føler seg ensomme, skader seg selv og ikke vil leve lenger fordi det uansett ikke er noen som bryr seg om dem, kommenterer Kongshaug.

En studie viser at de som blir mobbet digitalt, i motsetning til tradisjonell mobbing, vil med større sannsynlighet også utvikle symptomer på angst . Det kan sees i sammenheng med at nettmobbing gjerne når ut til et større «publikum», og at den som blir mobbet aldri føler seg trygg.

I Kors på halsen snakker vi med barn og unge som forteller at de føler seg ensomme, skader seg selv og ikke vil leve lenger

Det er viktig å vite at mobbing kan gi konsekvenser lenge etter at selve mobbingen har stoppet; mange sliter med ettervirkninger i mange år, noen ganger resten av livet. Voksne kan slite med traumer fra da de ble mobbet som barn, og forskning viser at de som mobbes har dobbelt så stor sjanse for å utvikle depresjon enn de som ikke har blitt mobbet .

Hvordan kan du bekjempe mobbing?

Støtt den som blir mobbet. Det er viktig for den som blir mobbet å kjenne at han/hun ikke er alene. Spør hvordan den som blir mobbet har det. Spør DU først, er det lettere for den som har det vanskelig å fortelle.

Tenk før du taster. Husk at meldinger og kommentarer på nett og mobil kan såre like mye som IRL. Det kan også være vanskelig for den som får meldingen å tolke akkurat hva du mener, og meldinger kan derfor lett misforstås. Når du publiserer har du heller ingen kontroll over hva andre gjør med innholdet, ting sprer seg og kan være vanskelig å fjerne.

Ikke vær med på å spre mobbing. Når du videresender, kommenterer, eller liker en stygg melding, en krenkende film eller et bilde som er ment for å såre eller plage noen, er du selv en mobber. Det er du som bestemmer om du vil være med å sette en stopper for digital mobbing –det er de tøffeste som tørr å gå imot strømmen.

Gi beskjed til en voksen — det er ikke å sladre, men å bry seg. Si ifra til en voksen du stoler på. Det kan være foreldrene dine, helsesøster, en lærer, eller en ungdomsarbeider. Gi beskjed dersom du ønsker å være anonym. Synes du det er vanskelig å snakke med noen du kjenner, kan du kontakte Kors på halsen på chat, mail eller telefon (legg inn link). Der møter du voksne som lytter og tar følelsene dine på alvor. Det er helt anonymt og gratis.

Rapporter mobbing på nett og mobil. Dårlig oppførsel kan du rapportere til de som eier nettsiden, spillet eller appen. De fleste har en rapporteringsknapp eller kontaktinformasjon. Husk at norsk lov og rettigheter også gjelder på nett og mobil. Du kan kontakte politiet ved alvorlige saker.