Bruk Hue vil nå nye målgrupper

Våren 2022 lanserer BRUK HUE innhold for nye målgrupper, nemlig frivilligheten og foreldre.

-Å bekjempe mobbing er ikke bare skolens eller foreldres ansvar, frivilligheten må med. Det er tross alt «Frivillighetens år» i år, sier programeier i Telenor, Ana Brodtkorb.

Røde Kors og Telenor har drevet BRUK HUE sammen siden 2009, og levert både omreisende skoleturnè og digitalt innhold til klasserom landet rundt. Men dessverre stopper ikke mobbing verken ved skoleporten eller på Snap. Også barnas fritidsarenaer blir rammet.

-Om mobbing oppstår på nett, i skolegården eller på håndballtrening, er det like vondt for den som rammes. Og det er vondt for trenere og foreldre som ikke skjønner hva som skjer, eller hvordan de kan hjelpe. Med det nye BRUK HUE-innholdet ønsker vi å gjøre flere i stand til å støtte barna, sier Brodtkorb.

Organisasjonene rammes også

Når organisasjoner begynte å ta kontakt med BRUK HUE med spørsmål om å få nytte BRUK HUE for skolen på sine arenaer, gjorde BRUK HUE en liten undersøkelse blant 15 organisasjoner som alle bekreftet at det er naivt å tro at ikke nettmobbing og utestenging også preger deres arenaer.

-Organisasjonene beskrev mobbing og utestenging som et hinder for deltakelse, men de hadde ikke nødvendigvis riktige verktøy for å ta tak. Det nye BRUK HUE innholdet viser fram barn og unges komplekse utfordringer, på tvers av arenaer, og målet er at det gir både ledere i frivilligheten, foreldre og barn og unge redskaper til å kunne løse konflikter og samarbeide for å styrke viktige sosiale arenaer, sier Brodtkorb.

Fleksibel bruk

Verktøyet består av en 30 minutter lang fiksjonsfilm som følger en vennegjeng som både går på skole sammen, gamer sammen og spiller fotball sammen. En konflikt oppstår på én arena, som fører til utenforskap og mobbing på andre arenaer. Filmen kan ses i plenum eller på mobiltelefonene, og i etterkant snakker gruppa sammen om ulike tema som tas opp i filmen, som for eksempel tilhørighet, vennskap, bildedeling, kjønnsforskjeller, anonymitet, kroppspress, gaming, språkbruk, osv.

-Vi har lyttet til målgruppene og hvilke utfordringer de har. Vi oppdaget at det var mange utfordringer som hang sammen, derfor har vi pakket mange ulike tema, så den frivillige lederen kan velge å fokusere på den eller de utfordringene som er mest relevant for dem, der og da. Vi håper vi har klart å skape et fleksibelt verktøy som treffer mange, sier Brodtkorb.

Bygge laget rundt barnet

BRUK HUEs faglige og pedagogiske metode er å ta utgangspunkt i barn og unges opplevelser og omgivelser. Målet er å bevisstgjøre og styrke de voksenpersonene som står rundt barnet, enten det er foreldre, lærere eller ledere i frivilligheten, til å se at barns utfordringer går på tvers, og samarbeide om konflikter som oppstår.

-Samtidig vil vi også oppfordre barn og unge til selv å ta ansvar for sine sosiale arenaer, enten det er gaming-laget eller fotballaget, sier Nelli Kongshaug, fagansvarlig i BRUK HUE, og leder for Røde Kors sin samtaletjeneste for barn og unge, Kors på halsen.

BRUK HUE i sofaen

Det nye BRUK HUE innholdet er også tilpasset foreldre som ønsker å forstå mer av barnas hverdag. På brukhue.no kan foreldre og foresatte se filmen sammen med barna, og få tilgang til forslag til refleksjonsspørsmål som kan kickstarte samtalen i familien.

-Barnas liv på nett, og særlig gaming, er nok kilde til diskusjoner og uenigheter i mange familier. Vårt opplegg baserer seg på at foreldrene er nysgjerrige på barnas liv generelt, og ikke bare i nettlivet spesielt. For barna er ikke det digitale livet og livet ellers to forskjellige dimensjoner, og jo før foreldre innser det, jo bedre, sier Kongshaug.

Tester videre

Selv om verktøyet nå er lansert, er det ikke ferdig.

-Vi er nå i dialog med flere ulike organisasjoner som tester det nye innholdet, og som gir oss tilbakemeldinger som vi bruker når vi tilpasser innholdet videre. Vi er også i dialog med FUG (Foreldreutvalget i Grunnskolen) som ønsker å se på hvordan opplegget kan brukes på FAU-styrete foreldremøter. Verktøyet vil leve videre, har du tilbakemeldinger, så ta kontakt, sier Brodtkorb.

Husk at den som mobber også trenger omsorg

I en mobbesituasjon er det fort gjort å se etter offer og gjerningsperson. I mobbesaker er det imidlertid utrolig viktig å ikke overse den som mobber.

Derfor er Bruk Hue relevant for deg og klassen din

Mobbing har alltid eksistert, og nå i økende grad i digital form. Med Bruk Hue får både elever og lærere et unikt og gratis verktøy i kampen mot nettmobbing.

Dette skjer med de som blir mobbet på nett

Ifølge Medietilsynet opplever hele 28 prosent av barn mellom 9 og 18 år at noen er slemme med dem eller mobber dem på internett, spill og mobil.