6 av 10 ledere i frivilligheten sier de har observert mobbing og utestengelse

I en undersøkelse gjennomført av Bruk Hue svarer så mange som 6 av 10 ledere og trenere i frivilligheten at de har observert mobbing eller utestenging i barns fritidsaktiviteter.

Undersøkelsen er gjennomført blant ledere og trenere i frivilligheten og foreldre. Telenor og Røde Kors driver sammen Bruk Hue, som siden 2009 har tilbudt anti-mobbeverktøy i skolen. Nå vil Bruk Hue engasjere frivilligheten i kampen for å utrydde mobbing. Hele 7 av 10 av ledere og trenere svarer i undersøkelsen at de ikke har verktøy eller usikre på om de har verktøy til å håndtere mobbing og utestengelse.

Sier de vil slutte

Blant foreldrene som har besvart undersøkelsen svarer 34 prosent at deres barn har opplevd mobbing i en fritidsaktivitet, og hver fjerde forelder sier de har opplevd at barna deres har ønsket å slutte med en fritidsaktivitet på grunn av mobbing eller utestengning.

– Vi er ikke overrasket over statistikken om mobbing blant barn og unge. Vi er nødt til å erkjenne at mobbing skjer på alle arenaer der barn er. Det er ikke et problem bare i skolen, men et samfunnsproblem. Det må vi håndtere på alle arenaer og undersøkelsen antyder at vi ikke har nok for å gi lederne i frivilligheten de verktøyene og den tryggheten de trenger. Noe vi håper vi kan bidra til å endre, sier Bernt Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Føler på ansvaret

Det oppløftende med undersøkelsen er at ni av ti ledere i frivilligheten føler på et ansvar for å gjøre noe. Her har man en voksengruppe som er sammen med barn og observerer at det skjer ting mellom barna som ikke er greit, og ønsker å bidra til at konflikter løses.

– Som frivillige ledere kunne jo kanskje flere ha valgt å se en annen vei og tenke «dette er ikke mitt ansvar», men det gjør de ikke. De har ansvaret, og ønsker å ta ansvaret. Jeg er imponert over de mange ildsjelene der ute, sier Apeland.

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar på oppdrag for Telenor og Røde Kors i juni 2022.
Utvalg: N=408 foreldre og N=497 ledere i frivilligheten.

Her kan du laste ned hele undersøkelsen