Kulturministeren: – Det er viktig at frivilligheten tar mobbing på alvor

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og barn fra Hasle Løren IL. Foto: Martin Fjellanger/Telenor

1. april 2022 lanserte Bruk Hue innhold for nye målgrupper, med mål om å støtte blant annet frivilligheten og kulturlivet i arbeidet med å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til nettmobbing, nettvett og utenforskap.

– Det er viktig at organisasjoner og foreninger passer på at barn og unge opplever frivilligheten som et godt sted å være. Mobbing og utestenging kan skje og skjer også på disse arenaene, derfor er det så viktig at frivilligheten tar dette på alvor og jobber bevisst for at alle skal føle seg inkludert, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Hun var til stede da barn fra Hasle-Løren IL som de første i landet tok i bruk det nye verktøyet som har som mål å gjøre det lettere for frivilligheten å snakke om mobbing og utenforskap som skjer både fysisk og digitalt.

– Bruk Hue er utrolig flott. Et konkret verktøy for de voksne innen frivilligheten, og som er utviklet sammen med barn og unge. Det tror jeg er kjempeviktig, for det er ikke alltid vi voksne er så flinke til å gjenkjenne hva mobbing og utestenging kan være. Det er det ofte barn og unge som selv vet best. At man får et verktøy som også kan brukes i det lokale laget eller foreningen, er utrolig bra, sier Trettebergstuen.

Stor etterspørsel

Bruk Hue tilbyr allerede lignende verktøy til både skoler og foreldre, og har siden 2009 blitt tatt i bruk av over 500.000 elever, lærere og foreldre. Det nye verktøyet løfter opp ulike tema utover nettmobbing og utenforskap som bildedeling, kjønnsforskjeller, anonymitet, kroppspress, gaming og språkbruk. Verktøyet tar utgangspunkt i at barnas utfordringer kan være komplekse og utspille seg på tvers av barnas arenaer.

– Skoleprogrammet Bruk Hue har vært svært populært, og det har ført til stor etterspørsel fra frivillige og idrettslag. Vi ønsket å lage et eget program som kan brukes av alle. Målet er at barn skal ha det bra, uansett om de er på skolen, på nett eller på trening. Med dette verktøyet håper vi å kunne få flere med i kampen mot nettmobbing og utenforskap, sier Ana Brodtkorb, programeier for Bruk Hue i Telenor.

Fra guttas perspektiv

I utviklingen av det nye programmet ble det klart at barn og unge preges av konflikter knyttet til kjønn. Kjønnsforskjellene er store, særlig tilknyttet gaming, og gutta har vanskeligere for å fortelle om hvordan de har det. I den nye versjonen av programmet ser vi utfordringene fra guttas perspektiv.

– Vi vet at gaming er en digital arena hvor jenter opplever mye hets, og vi vet at gutter sjeldnere snakker om de sosiale utfordringene de opplever. Vi håper at BRUK HUE kan gjøre det lettere for alle å snakke om vonde opplevelser og spørre om hjelp, enten det er hos en lærer, trener, eller forelder, sier Nelli Kongshaug, leder for Røde Kors sin samtaletjeneste Kors på halsen, og faglig ansvarlig for innholdet i Bruk Hue.

Nelli Kongshaug, leder for Røde Kors sitt samtaletilbud for barn og unge. Foto: Martin Fjellanger, Telenor