Brukerhistorier

Helene Cederstolpe Andresen

Lærer, Bjørnegård ungdomsskole

Bodil Haug

Mobbeombud, Buskerud fylke

Kjetil Hodneland

Kontaktlærer, Hennummarka barneskole