Hvordan kan jeg bekjempe mobbing?

Tips til barn

Støtt den som blir mobbet

Det er viktig for den som blir mobbet å kjenne at han/hun ikke er alene. Spør hvordan den som blir mobbet har det. Spør DU først, er det lettere for den som har det vanskelig å fortelle

Gi beskjed til en voksen – det er ikke å sladre, men å bry seg

Det kan være vanskelig for den som blir mobbet å stoppe mobbingen selv. Da kan du hjelpe. Snakk med en voksen om mobbingen. Å gi beskjed er ikke å sladre, men å bry seg. Si i fra til foreldrene dine, helsesøster, en lærer, eller en ungdomsarbeider. Ønsker du å være anonym, kan gi beskjed til den voksne om det. Synes du at det er vanskelig å snakke med noen du kjenner, kan du kontakte Kors på halsen på chat, mail eller telefon. Der møter du voksne som lytter og tar følelsene dine på alvor. Det er helt anonymt og gratis.

Tenk før du taster

Når du sitter foran skjermen kan du ikke se reaksjonen til personen i den andre enden, men husk at meldinger og kommentarer på nett og mobil kan såre like mye som IRL. Tenk deg derfor om før du trykker send eller publiser. Når du publiserer har du heller ingen kontroll over hva andre gjør med innholdet, ting sprer seg og kan være vanskelig å fjerne. Og husk; du er en inspirasjon for andre når du sørger for et godt miljø på nett og mobil.

Ikke vær med på å spre mobbing

Når du videresender, kommenterer, eller liker en stygg melding, en krenkende film eller et bilde som er ment for å såre eller plage noen, er du selv med på mobbingen. Det er du som bestemmer om du vil være med å sette en stopper for digital mobbing.

Rapporter mobbing på nett og mobil

Dårlig oppførsel kan du rapportere til dem som eier nettsiden, spillet eller appen. De fleste har en rapporteringsknapp eller kontaktinformasjon. Husk at norsk lov og rettigheter også gjelder på nett og mobil. Du kan kontakte politiet ved alvorlige saker.

Søk hjelp og råd

Mange fylker og kommuner har egne mobbeombud du kan kontakte. Konfliktrådet kan hjelpe den som blir mobbet og den som mobber i å snakke om konflikten. På Slettmeg.no kan du finne tips og råd til hvordan du får slettet uønsket innhold på nettet. Flere tips kan du finne på Regjeringens nettside www.nullmobbing.no