Hvordan kan jeg forebygge mobbing?

For foreldre

Tenk over hvordan du oppfører deg på nett – vær en god rollemodell

Snakk med barn og unge om livet på nett – på samme måte som du snakker om hvordan de har det ellers

Hjelp barn og unge å sette grenser for seg selv og overfor andre, og minn dem om at norsk lov og våre rettigheter også gjelder på nett og mobil

Vær en god lytter– da er det tryggere å fortelle om både gleder og utfordringer

Bry deg også om andres barn og bygg gode relasjoner til dine barns omgangskrets og deres foreldre