Hvordan kan jeg hjelpe barn som mobbes?

For foreldre

⇢ Om den unge kommer til deg med en konkret sak – gi støtte. Å kutte nettilgangen er ikke en god løsning

⇢ Be den unge om ikke å svare på trakasserende eller opprørende meldinger. Det vil sannsynligvis oppmuntre til mer mobbing

⇢ Oppfordre den unge til å blokkere avsenderen eller fjerne vedkommende fra vennelister, og understrek at man ikke trenger å finne seg i trakassering

⇢ Ta vare på bevis (logg, SMS, eller ”screenshot”). Lagrer dere trakasseringen har dere viktige bevis for hendelsen dersom dere søker hjelp eller vil rapportere

⇢ Forsøk å løse problemet på lavest mulig nivå først, f.eks ved å snakke med den/de som trakasserer, foreldrene eller en lærer

⇢ Søk eventuelt hjelp og råd hos politiet eller andre som jobber med mobbeproblematikk, og husk at anonym mobbing også kan spores