Personvernerklæring for «BRUK HUE for frivilligheten»

I BRUK HUE skal du kunne stole på at vi kun behandler dine innsamlede personopplysninger til de formål vi har angitt under.  

Hvilke personopplysninger ber vi om?  

I påmeldingen til BRUK HUE for frivilligheten ber vi deg oppgi en enkelt opplysning om deg selv som er definert som personopplysninger: 

  1. Din e-postadresse 
  2. Navn på din organisasjon/ditt lag

Hvorfor ber vi om dette?  

Dette spør vi om av ulike årsaker:  

  • for å kunne sende deg verktøykassen,  
  • for å spørre deg om dere har gjennomført opplegget 
  • for å spørre deg om du vil gi oss tilbakemeldinger på innholdet,  
  • for å kunne sende tips og relevant faglig innhold relatert til Bruk Hue-tematikk 
  • for å kunne invitere deg og laget ditt til konkurranser 
  • for å spørre deg om å dele dine erfaringer med oss og andre  
  • for å følge opp andre forhold ved påmeldingen din 

Samler BRUK HUE inn personopplysninger om barna?  

Nei. Aldri.  

Deles mine personopplysninger med andre?  

Nei. Aldri.  

Hvordan ivaretas personvern i spørreundersøkelser?  

Det er ennå ikke utviklet egne spørreundersøkelser for de som har tatt i bruk BRUK HUE for frivilligheten, men dette ønsker vi å få på plass så snart som mulig. Disse undersøkelsene vil bli designet med egne vilkår.   

Hvordan ivaretas personvern i konkurranser?

BRUK HUE gjennomfører konkurranser, for disse foreligger egne vilkår. Se gjeldende vilkår her.

Hvordan kan jeg få slettet mine personopplysninger? 

Du kan når som helst avslutte ditt forhold til BRUK HUE og slette dine personopplysninger via lenken i bunnen av e-poster du mottar fra oss. Alternativt kan du sende oss en e-post direkte for å få slettet opplysningene dine ved å trykke her: Send e-post. Da slettes din e-postadresse fra vår database og du vil ikke lenger motta informasjon fra oss. Det eneste vi beholder er aggregert data knyttet til din bruk, det vil si at din påmelding utgjør en bruker når vi teller antall brukere som har mottatt informasjon om BRUK HUE.  

Hvor lenge oppbevarer BRUK HUE mine personopplysninger?  

Brukere som ikke har bekreftet faktisk bruk innen 12 måneder etter registrering, anses som inaktive brukere, og bruker og personinformasjon vil bli slettet.  

Brukere som i løpet av 12 måneder etter registrering bekrefter faktisk bruk, anses som aktive brukere. 

Aggregert statistikk som er generert av brukeren slettes ikke. Dette for å kunne telle antall brukere totalt av tjenesten.  

Prosjektet har ingen sluttdato, og vil pågå så lenge brukerne finner innholdet nyttig, og/eller at Telenor og Røde Kors definerer prosjektet som avsluttet. Ved prosjektslutt vil all personinformasjon slettes.  

Les mer om retten til sletting på Datatilsynet sine nettsider  

Denne personvernerklæringen er gjeldende fra 9. august 2023