Slik laget vi Bruk Hue for skole

I følge Medietilsynet har 28 prosent av barn og unge mellom 9 og 18 år opplevd nettmobbing, og trenden er økende. Hva skal til for å utrydde nettmobbing og øke nettvett i Norge?

Vi tror at løsningen finnes blant barn og unge selv. Derfor reiste Telenor, Kors på halsen og kommunikasjonsbyrået Anti rundt og snakket med barn og unge, samt lærere, rektorer, skoleledere og kommuner om hva de trenger og ønsker seg. Vi har sett på både nasjonal og internasjonal forskning om hva som nytter og ikke. Vi fant ut at det ikke holder med Bruk Hue-foredragene hvert tredje år. Derfor ville vi skape flere møtepunkter, nemlig seks undervisningsmoduler som skal følge barna fra 5.-10. trinn.

I utviklingen av modulene har vi hele tiden vært i tett dialog med elever, lærere og skoleledere i våre samarbeidskommuner Trondheim, Asker, Lier og Bærum. Sammen diskuterte vi oss fram til hva som skulle prege NYE Bruk Hue:

  • Teknologi – elevene bruker egne smarttelefoner/iPads/Chromebooks/etc
  • Deltakelse – elevene tar valg på vegner av karakterer i historien
  • Fiktivt drama – elevene engasjeres med en god historie tilpasset målgruppen
  • Statistikk og innsikt – elevene svarer på spørsmål i dramaet som genererer innsikt i nettmobbing og nettvett for lærer, skole og kommune
  • Diskusjon – statistikken blir utgangspunkt for refleksjon og diskusjon i klasserommet
  • Eierskap – klassen tar ansvar for egne utfordringer i klassemiljøet
  • Læreplaner og Opplæringsloven – NYE Bruk Hue søker å levere på satte krav i skolen

Våren 2018 utviklet Bruk Hue det nye innholdet sammen med kommunikasjonsbyrået Anti. I sommerferien ble det fiktive dramaet spilt inn sammen med amatørskuespillere ved en skole i Bærum.

Fra oktober 2018 til februar 2019 ble modulene testet i over 120 klasserom og av over 2600 elever i pilot-kommunene Asker, Bærum, Lier og Trondheim. Innholdet ble evaluert både kvantitativt og kvalitativt og vise gode resultater. På vårparten gjorde vi noen siste endringer basert på tilbakemeldingene fra skolene.

Vi ønsker å takke alle elever og lærere som bidrog inn i utviklingen av innholdet! Tusen takk!