Informasjon til lærere

Dette er NYE Bruk Hue

NYE Bruk Hue er et interaktivt undervisningsopplegg om nettvett og mobbing for elever fra 5. til 10.trinn. Opplegget er gratis og tilgjengelig for alle lærere på mellomtrinn og ungdomstrinn, og krever lite forberedelse i en hektisk skolehverdag.

Slik fungerer det

Undervisningsopplegget er utformet som filmer elevene kan se hjemme på egne mobiler, hvor elevene selv kan ta valg på vegne av karakterene i den fiktive historien. På den måten vil elevene kunne se konsekvensene av egne valg, og kjenne på følelsen av å mobbe og å bli mobbet. Underveis vil de også få spørsmål der de blir nødt til å ta stilling til typiske utfordringer knyttet til å være på̊ nett; for eksempel hatmeldinger, spredning av nakenbilder og utestengning.

For mellomtrinnet: «Sladrehank»

«Det er fint med hjemmearbeidet. De kan gjøre seg opp selvstendige meninger i forkant og vi får bedre refleksjoner i klasserommet.» -Lærer, 5. trinn

For ungdomstrinnet: «Hvem ødela livet til Klara?»

«Jeg har mange krevende elever, men i denne timen fulgte de virkelig med. De hadde store øyne». – Lærer, 8. trinn

Alt besvares anonymt, men lærer får tilgang til felles statistikk over sin klasses svar, som blir utgangspunkt for to undervisningstimer i klasserommet. På den måten vil læreren få bedre innsyn i klassens utfordringer, og sammen kan lærer og elever diskutere og reflektere over klassens valg og holdninger.

Målet er å forebygge digital mobbing ved å engasjere og bevisstgjøre elever, orientere om de juridiske og emosjonelle konsekvensene av digital mobbing, samt å skape mot, så elevene selv ta en aktiv rolle dersom de opplever eller observerer mobbing. 

Holdningsendring tar tid

Det tar tid å endre holdninger, og anti-mobbearbeid må jobbes med kontinuerlig over tid. Derfor ønsker Bruk Hue å tilby flere undervisningsmoduler som kan følge elevene over flere år. Da vil også kartleggingsfunksjonen* som er integrert i løsningen gjøre det mulig for lærere å se klassens utvikling over tid. 

Pr dags dato finnes det to undervisningsopplegg, et for mellomtrinnet og et for ungdomstrinnet, men vi utvikler nytt innhold fortløpende og i løpet av høsten 2019 vil vi lansere flere moduler for både elever og foreldre. 

Les mer om hvordan vi utviklet nye Bruk Hue

*Dataene som genereres i denne funksjonaliteten vil bli forvaltet i henhold til EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR). Les mer om hvordan vi sikrer personvern i Bruk Hue her