Slett alle mine opplysninger

Ved å sende inn e-postadressen via i dette skjemaet bekrefter du at du ønsker at vi sletter alle dine personopplysninger om deg og din bruker på BRUK HUE for Skolen.

Hvis du ønsker å lese igjennom vår personvernserklæring for BRUK HUE for Skolen før du sletter, finner du den her: https://brukhue.no/personvern-skole/.

Merk at dersom du sletter dine persondata, mister du også tilgangen til Min Side, med tilhørende informasjon om dine klasser og spill. Du kan alltid opprette en ny bruker. 

Ja, jeg vil slette mine personopplysninger