Bli med i kampen mot nettmobbing

Bruk Hue er et gratis undervisningsopplegg for å forebygge nettmobbing og utenforskap

Barn og unge i Norge opplever dessverre mobbing og utenforskap både på Internett, på skolen og på sine fritidsaktiviteter. BRUK HUE FOR SKOLEN har siden 2009 nådd over 500.000 barn, foreldre og lærere. Men antimobbearbeid er ikke bare skolens jobb. 6 av 10 ledere i frivilligheten forteller oss at de har lagt merke til mobbing og utenforskap på barnas fritidsarenaer. Derfor ønsker vi nå å styrke ildsjelene!

For frivilligheten

Er du svømmetrener, dirigerer kor, driver en fritidsklubb eller driver konfirmantundervisning? Dette er et verktøy for deg som ønsker å forebygge nettmobbing og utenforskap på barnas fritidsarenaer.

For lærere

Bruk Hue for skolen tilbyr to interaktive under­visningsmoduler; ett for 3.-7. trinn («Sladre­hank») og ett for ungdoms- og videregående trinn («Hvem ødela livet til Klara?»). I tillegg tilbys et lærerstyrt foreldremøte.

For foreldre

Bruk Hue tilbyr foreldre og foresatte to opplegg; et lærerstyrt foreldremøte basert på innholdet i Bruk Hue for skolen, samt filmen «Game over» med tilhørende refleksjons­spørsmål for samtale med barna hjemme

Dette er Bruk Hue

Hva sier andre?

– Våre lærere bruker Bruk Hue i flere fag fordi det dekker mange relevante læreplanmål.

Hanne HertzenbergAss. rektor Bjørnegård skole

– Et glimrende undervisningsopplegg som snakker om mobbing og vennskap på barn og unges eget språk.

Marius Chramerleder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen

–Filmen var svært troverdig og skapte veldig gode diskusjoner. Alle i gruppa tok ordet. Anbefales til alle trenere og ledere som vil forstå og forebygge utenforskap!

Frederik Lund VangSportslig administrerende leder og trener for G2007 i Nesodden IL