Bli med i kampen mot nettmobbing

Bruk Hue er et gratis undervisningsopplegg for å forebygge nettmobbing og utenforskap

Barn og unge møter mange problemer i hverdagen sin, og blant de største utfordringene er mobbing og utenforskap. Ferske tall viser at så mange som én av fire barn og unge sitter på vonde historier om akkurat dette. Mobbing og utenforskap har, i likhet med oss, utviklet seg med tiden. Det er ikke lengre noe som bare skjer på skolen, for i vår digitale tidsalder følger det også barna hjem. Brukhue er et digitalt verktøy utviklet av Telenor og Røde Kors for å engasjere og bevisstgjøre, og for å gi barn og unge verktøyene og motet til å forebygge nettmobbing og utenforskap.

For frivilligheten

Er du svømmetrener, dirigerer kor, driver en fritidsklubb eller driver konfirmantundervisning? Dette er et verktøy for deg som ønsker å forebygge nettmobbing og utenforskap på barnas fritidsarenaer.

For lærere

Bruk Hue for skolen tilbyr to interaktive under-visningsmoduler; ett for 3.-7. trinn («Sladre-hank») og ett for ungdoms- og videregående trinn («Hvem ødela livet til Klara?»). I tillegg tilbys et lærerstyrt foreldremøte.

For foreldre

Bruk Hue tilbyr foreldre og foresatte to opplegg; et lærerstyrt foreldremøte basert på innholdet i Bruk Hue for skolen, samt filmen «Game over» med tilhørende refleksjons-spørsmål for samtale med barna hjemme

Hva sier andre?

– Våre lærere bruker Bruk Hue i flere fag fordi det dekker mange relevante læreplanmål.

Hanne HertzenbergAss. rektor Bjørnegård skole

– Et glimrende undervisningsopplegg som snakker om
mobbing og vennskap på barn og unges eget språk.

Marius Chramerleder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen

–Filmen var svært troverdig og skapte veldig gode diskusjoner. Alle i gruppa tok ordet. Anbefales til alle trenere og ledere som vil forstå og forebygge utenforskap!

Frederik Lund VangSportslig administrerende leder og trener for G2007 i Nesodden IL

Bruk Hue vil nå nye målgrupper

Våren 2022 lanserer BRUK HUE innhold for nye målgrupper, nemlig frivilligheten og foreldre.

Husk at den som mobber også trenger omsorg

I en mobbesituasjon er det fort gjort å se etter offer og gjerningsperson. I mobbesaker er det imidlertid utrolig viktig å ikke overse den som mobber.

Derfor er Bruk Hue relevant for deg og klassen din

Mobbing har alltid eksistert, og nå i økende grad i digital form. Med Bruk Hue får både elever og lærere et unikt og gratis verktøy i kampen mot nettmobbing.

Dette skjer med de som blir mobbet på nett

Ifølge Medietilsynet opplever hele 28 prosent av barn mellom 9 og 18 år at noen er slemme med dem eller mobber dem på internett, spill og mobil.